rejestracja  |  logowanie

Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego INSTALCO-TECH jest Heating-Instal, z siedzibą w Węgrzcach, przy ul. C11 nr 79, zwane dalej INSTALCO-TECH, sklepem internetowym lub Sprzedawcą.
 2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski - zwane dalej Kupującym.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.instalco-tech.pl Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż materiałów instalacyjnych z zakresu ogrzewnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem wodnego ogrzewania podłogowego i ogrzewania tradycyjnego (grzejnikowego). Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych (detalicznych) znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i Sprzedawcy jest cena wskazana na stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia na dany towar przez Kupującego, cena wiążąca musi być wyższa niż 1 zł w przeciwnym wypadku ofertę uznaję się za nieprawidłową wynikającą z błędu Sprzedawcy.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego.
 5. Do wszystkich zamówionych towarów Sprzedawca wystawi fakturę VAT i prześle Kupującemu razem z zamówionym towarem. Kupujący, będący płatnikami VAT, zobowiązani są podać swój numer NIP.
 6. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez firmę HEATING-INSTAL tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz do celów marketingowo-promocyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej trudniącej się zawodowo przewozem towarów. Zamówiony towar wysyłamy w ciągu max 48h od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub powiadomienia o wybranej formie płatności przy odbiorze (pobranie). W przypadku, gdy kurier nie zastanie Kupującego pod adresem wysyłki pozostawia pierwsze awizo. W następnym dniu roboczym i jeśli to będzie konieczne, również trzeciego dnia firma kurierska podejmie kolejną próbę doręczenia przesyłki, bez dodatkowej opłaty. Każde powiadomienie powinno zawierać wpisany odręcznie przez kuriera numer powiadomienia. Numer ten umożliwia monitorowanie, lokalizowanie i sprawdzanie dostawy przesyłek przez internet. W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki z winy Kupującego (pomimo trzykrotnej awizacji) następuje anulacja zamówienia, a kosztami zwrotu towaru obciążany jest Kupujący.
 8. W sytuacji gdy zamówienie w powyższym terminie jest niemożliwe do zrealizowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, plomby lub taśmy są uszkodzone i zakupiony towar jest uszkodzony lub niekompletny - Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, w którym zawarty zostanie opis uszkodzeń lub braków, a także data i godzina doręczenia. Protokół, o którym mowa wyżej powinien zostać podpisany tak przez kuriera, jak i Odbiorcę przesyłki. W powyższych okolicznościach Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, celem ustalenia sposobu załatwienia sprawy. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem zawierającym opis wad i niezgodności oraz żądanie Kupujacego, Kupujący powinien wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kurierem na adres Heating-Instal, 37-55o Radymno, ul. 3-go maja 37, na własny koszt.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przesłania towaru i pisma od Kupującego.
 11. W przypadku gdy żądanie Kupującego uznane zostanie za zasadne Sprzedawca poniesie wszystkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru.
 12. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w ustawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem należy przesłać na adres Heating-Instal, 37-550 Radymno, ul. 3-go Maja 37, z dopiskiem "Zwrot".
 13. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy INSTALCO-TECH a Kupującym dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez INSTALCO-TECH
 14. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.
 15. Oferta sklepu internetowego www.instalco-tech.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 16. Wszystkie wymienione produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacyjnych i są lub mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 17. Zamówienie nieopłacone przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia jego potwierdzenia przez Sprzedawcę uznaje się za anulowane.
 18. Jeśli w opisie przedmiotu określono termin realizacji zamówienia w dniach, to liczba dni oznacza liczbę dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od złożenia zamówienia (z wyłączeniem dnia złożenia zamówienia)do dnia przekazania zamówionego towaru kurierowi do przewozu.
 19. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.instalco-tech.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.instalco-tech.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 20. Zakładając konto oraz dokonując zakupów w internetowym sklepie www.instalco-tech.pl użytkownik akceptuje powyższy regulamin.
 21. Sklep realizuje tylko zamówienia z adresem dostawy na terenie Polski.
« powrót do: Podstawowe informacje

Szybki kontakt

Projekt i wykonanie: Arena Internet